Valjanost horoskopa i astrologije


Horoskop > horoskop testovi i valjanost horoskopa


Prije svega, potrebno je operacionalno definirati astrologiju koja daje horoskope. To su učinili Eysenc i Nias koji astrologiju određuju kao učenje koje se bavi pretpostavljenim povezanostima između pozicija planeta i trenutka nečijeg rođenja sa pojedinčevim karakterom, razvojem, karijerom, brakom i općom životnom poviješću. Astrologija daje opise osobina ličnosti vezane uz znakove zodijaka, planete, te druge značajke horoskopa.

Astro sajtovi navode istraživanja Goklena i drugih (tekstovi na stranicama Objave i Astrokrug) koja dijelom idu u prilog određenih astro postavki o utjecajima planeta na dan rođenja, ali ne i tradicionalnih horoskopa kakve čitate po novinama i raznim internet portalima.

Napomena: istraživanja su većinom korelacijska, pa poznavajući slabosti korelacija kao osnove za znanstveno zaključivanje potrebno je napomenuti da su korelacije prikladne za provjeru astro postavki. Naime, odsustvo statističke povezanosti (korelacije) je dovoljno za odbacivanje hipoteze o vezi ličnosti i astroloških faktora. Kad bi korelacije postojale, to bi bio tek prvi korak prema dokazivanju valjanosti, a ako ih nema onda odmah možemo odbaciti polazne pretpostavke. Na osnovu korelacije se ne može dokazati uzročno posljedična veza, ali ako korelacije nema to je dokaz da veza uopće ne postoji.

Za početak pročitajte jedno recento istraživanje:

Hartmann, P., Reuter, M., Nyborg, H.: The relationship between date of birth and individual differences in personality and general intelligence: A large-scale study; Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349–1362 http://www.elsevier.com/authored_subject_sections/S05/S05_361/misc/PAID_Hartmann.pdf

Ispitan je odnos datuma rođenja s individualnim razlikama u osobinama ličnosti i inteligencije na dva velika uzorka. Prvi uzorak je sadržavao preko 4000 muškaraca srednje dobi iz studije Vijetnamskih iskustava; ličnost je mjerena sa pitanjima iz MMPI-a konvertiranim na EPQ skale, a velika baterija kognitivnih testova je faktorizirana kako bi se izdvojila opća inteligencija, g faktor. Drugi uzorak je obuhvatio preko 11 tisuća mlađih odraslih iz američke longitudinalne studije mladih od 1979. Opća inteligencija je izdvojena iz deset testova koje primijenjuje vojska. Ni u jednom slučaju datum rođenja nije bio povezan s individualnim razlikama u osobinama ličnosti niti u općoj inteligenciji. Daljnji cilj je bio testiranje Eysenckova navođenja mogućnosti povezanosti datuma rođenja i popularnih astroloških znakova sunca. Nije pronađena potpora za takve povezanosti. Zaključujemo da ovo istraživanje ne pruža dokaze za postojanje odnosa između datuma rođenja i individualnih razlika mjerenih objektivnim testovima ličnosti i inteligencije.


Nije lako doći do cjelovitih istraživanja, ali sažetci su svima lako dostupni. Stoga, ukratko:

Culver, R.: Sun Sign Sunset; Pachert 1979
Van Deusen, E.: Astrogenetics;Doubleday 1976
Culver, R., Ianna, P.:Astronomy Quarterly, 1, 147; 1977

Navedena istraživanja su ispitala povezanost znakova sunca i preko 60 zanimanja. Svi rezultati su bili negativni, nema korelacija između zanimanja i znakovima sunca.

Dean G., Mather, A.: Recent Advances in Natal Astrology; p113; The Astrological Association; 1977
Silverman, B., Witmer, M.: Astrological Indicators of Personality; Journal of Psychology, 87, 89; 1974
Per Dalen,:Season of Birth; American Elsevier Publishing; 1975
Pellegrini, R.,: The Astrological Theory of Personality; Journal of Psychology, 85, 21; 1973

Nije utvrđena korelacija između znakova sunca i osobina ličnosti mjerenih stadardiziranim psihološkim testovima, većinom Californija inventarom ličnosti (CPI). Međutim, Pellegrini nalazi slabu korelaciju između CPI indeksa femininosti i godišnjeg doba rođenja.
Međutim, slijedeće dvije studije nisu pronašle korelacije znakova sunca i osobina ličnosti mjerenih sa CPI koji je sadržavao i indeks femininosti:

Illingworth, D., Syme, G.: Birthday and Femininity; Journal of Social Psychology, 103, 153; 1977
Tyson, G.: Astrology or Season of Birth: A 'Split-Sphere' Test; Journal of Psychology, 95, 285;1977


Mayes, B., Klugh, H.: Birthdate Psychology: A Look at Some New Data; Journal of Psychology 99, 27; 1978
Analizirane su natalne karte i rezultati na Minnesota Multifazičnom inventaru ličnosti, te Leary interpersonalnoj ček listi na uzorku 196 ispitanika. Uspoređeno je 13 osobina ličnosti sa znakovima sunca, znakovima i kućama mjeseca i 8 planeta, te 5 planetarnih aspekata. Nisu nađene nikakve korelacije.
 

Mayo, J., White, O., Eysenck, H.: An Empirical Study of the Relation between Astrology Factors and; Personality Journal of Clinical Psychology, 105, 229; 1979
Jackson, M.: Extroversion, Neuroticism, and Date of Birth: A Southern Hemisphere; Study Journal of Psychology, 101, 197; 1979

Gornje dvije studije su našle korelacije između astroloških faktora i dimenzije introverzije/ekstraverzije s Eysenckova testa ličnosti. Međutim, kasnije istraživanje nije uspjelo potvrditi te nalaze:

Veno, A., Pammunt, P.: Astrological Factors and Personality: a Southern Hemisphere; Replication Journal of Psychology, 101, 73 1979

Ispod navedeno istraživanje je pokazalo da se korelacija ekstraverzije i astro znakova može objasniti činjenicom da su neki od ispitanika znali koji su očekivani rezultati za njihove astrološke znakove, pa su u skladu s tim prilagodili samoprocjene svoje ličnosti.

Pawlik, K., Buse, L.,: Self-attribution as a Differential Psychological Moderating Variable; Zeitschrift fur Sozilpsychologie, 10, 54; 1979

Eysenck, H.,: Astrology: Science or Superstition?; Encounter, Dec 1979, p85
Jackson, M., Fiebert, M. S.: Introversion-Extroversion and Astrology; Journal of Psychology, 105, 155; 1980
Saklofske, D., Kelly, I., McKerracher, D.: An Empirical Study of Personality and Astrological Factors ;Journal of Psychology, 110, 275; 1982

Te tri studije nisu našle povezanosti između astroloških faktora (sunca i planeta) sa osobnošću, uključujući dimenziju introverzije/ekstraverzije s Eyseckova inventara ličnosti.

 

Clarke, D., Gabriels, T., Barnes, J.: Astrological Signs as Determinants of Extroversion and Emotionality: an Empirical Study.   Journal of Psychology. Volume: 130. Issue: 2. Publication Year: 1996. Page Number: 131.

Viša je prosječna ekstroverzija za grupu koja ima i sunce i mjesec u pozitivnim znakovima nego za grupu koja ima oboje u negativnim znakovima. To je bila jedina značajna razlika. Ovi nalazi općenito ne podupiru hipotezu da su tendencije prema ekstraverziji i emocionalnosti determinirane astrološkim znakovimaCulver, R., Ianna, P.: Astrology: True or False, p215; Prometheus ;1988
Dvostruko slijepo istraživanje je provedeno na Sveučilištu Virginia. John McCall je tvrdio da s 80% točnosti može izabrati jedan od 3 natalna horoskopa koji je točan za nekog ispitanika. 28 ispitanika je izabrano za istraživanje, a McCall je imao uspjeh u 7 slučajeva, što je identično broju kojega je mogao pogoditi čistim slučajem.
 

John McGervey: Physicist; Case Western Reserve University
Utvrdio je da su znakovi sunca 6000 političara i 10000 znanstvenika raspoređeni po slučaju, ne po astro pravilima.
 

Shawn Carlson: A Double-blind Test of Astrology; Nature, 318, 419 ; 1985
116 odraslih ispitanika ispunilo je CPI test ličnosti i pružilo natalne podatke. 28 astrologa su izabirali koji od tri ispunjena testa ličnosti se odnose na kojeg ispitanika s obzirom na natalne podatke. Mislili su da će pogoditi u 50% slučajeva, a pogodili su u 34%, što je identično pogađanju po slučaju.
 

Gauquelin, M.: The Cosmic Clocks, p84; Henry Regnery Co. ;1967
Utvrdio je slučajnu distribuciju kuća koje sadrže Saturn kod uspješnih pojedinaca, te kuća koje sadrže Mars kod ubojica.
 

Dean, G. : Does Astrology Need to be True? Part 1: A Look at the Real Thing ; Skeptical Inquirer, 11, 166; 1987
Astrolozi su pripremili horoskope za ispitanike na osnovu točnih natalnih podataka. Zatim su konstruirane obrnute karte na osnovu točnih, ali uz izokrenute sve planetarne aspekte. Polovica ispitanika je dobila točne natalne karte, druga polovica je dobila izokrenute. Nije nađena korelacije između percipirane točnosti karata niti toga da li su dobili točne ili izokrenute.
 

Gauquelin, M. Zodiac and Personality: An Empirical Study; Skeptical Inquirer, 6:3, 57 1982
Osobine ličnosti koje bi po horoskopima trebale biti povezane sa znakovima sunca, mjeseca.. uspoređene su s profilima ličnosti dobivenim na osnovu biografija 2000 sportaša, glumaca, znanstvenika i pisaca. Nisu nađene korelacije, nema povezanosti.

 

tportal: Ljudi-skloni-horoskopu-skloni-su-bjezati-od-obaveza.html

 

Vezano uz ovu temu, citiram jedan diplomski rad iz psihologije: "Što se tiče vjerovanja u astrologiju, dvije francuske studije (Dambrun, 2004.) pokazale su kako je ovo praznovjerje prediktor predrasuda prema stigmatiziranim grupama (npr. Arapima i gojaznim osobama)"... "Poznato je da anksioznost (Lugomer, 1980.) pogoduje razvoju praznovjerja." (pdf download)

Još nekoliko zanimljivih stranica: Fayfreethinkers - astrology, Astrology for skeptics

 Horoskop - danas, sutra | horoskop testovi - za zabavu | valjanost horoskopa - istraživanja

© 2006-2013 Info Zadar - Net imenik (recepti, fondovi) - Disclaimer - Webmaster: